(021) 2269 5704

طراح سایت گالری چنگ یونس

طراح سایت گالری چنگ یونس در سال 1387 انجام گرفته است. طراحی قالب وب سایت با طیف رنگ قهوه‌ای اجرا شده که تداعی‌کننده رنگ و حس چوب باشد. تقسیم‌بندی صفحه اصلی به بخش‌های مختلف برای دسترسی به قسمت‌های اصلی انجام گرفته است. استفاده از سیستم مدیریت محتوا و طراحی سایت داینامیک در طراحی وبسایت بکار گرفته شده است.

طراح سایت گالری چنگ یونس
طراح سایت گالری چنگ یونس 01
طراح سایت گالری چنگ یونس 02
طراح سایت گالری چنگ یونس 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram