(021) 2269 5704

ساختن وب سایت سپهر معدن شرق

ساختن وب سایت سپهر معدن شرق در سال 1389 انجام گرفت. این وبسایت که در زمینه خرید و فروش معدن و مواد معدنی فعال است بخش‌های مختلفی اعم از خرید و فروش معدن و مواد معدنی، بورس و ... دارد. طراحی وب سایت با هدف ارائه محتوا به صورت مناسب با طراحی قالب اختصاصی، استفاده از سیستم مدیریت محتوا و طراحی سایت داینامیک انجام گرفت.

ساختن وب سایت سپهر معدن شرق
ساختن وب سایت سپهر معدن شرق 01
ساختن وب سایت سپهر معدن شرق 02
ساختن وب سایت سپهر معدن شرق 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram