(021) 2269 5704

طراحي وب سايت آریا فلور

طراحي وب سايت آریا فلور در سال 1390 اجرا شده است. آریا پوشش در زمینه کف پوش، سقف کاذب و دیوار پوش فعالیت دارد. طراحی قالب سایت آریا پوشش با بکارگیری طیف رنگ‌های گرم و استفاده از بافت کف پوش اجرا شده است. برای متعادل‌سازی تاثیر رنگ قرمز و چشم نوازی صفحات وب از شلوغی اجتناب و از فضاسازی خلوت استفاده شده است.

طراحي وب سايت آریا فلور
طراحي وب سايت آریا فلور 01
طراحي وب سايت آریا فلور 02
طراحي وب سايت آریا فلور 03
طراحي وب سايت آریا فلور 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram