(021) 2269 5704

طراحی ست اداری شرکت مهندسین مشاور اندیشه آبراهه

طراحی ست اداری شرکت مهندسین مشاور اندیشه آبراهه (اندیشاب) که در زمینه عمران، محیط زیست و فناوری فعالیت دارند، در سال 1388 توسط طراحان آساگرافیک اجرا شده است. طراحی سربرگ اداری و طراحی کارت ویزیت این شرکت متناسب با نوع فعالیت‌شان و هماهنگ با یکدیگر، با طیفی از رنگ‌های سرد و غالب لاجوردی و البته پرانرژی اجرا شده است.

طراحی ست اداری شرکت مهندسین مشاور اندیشه آبراهه
طراحی ست اداری شرکت مهندسین مشاور اندیشه آبراهه 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram