(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کارت ویزیت عاملیت سایپا

طراحی و چاپ کارت ویزیت عاملیت سایپا در سال 1387 صورت پذیرفت. طراحی کارت ویزیت به صورت طرحی ساده در پشت و رو، با استفاده از تصویر موتور خودرو برای روی کار در کنار عنوان و نشانی و همچنین آرم سایپا در پشت کار با رنگ نارنجی که رنگ سازمانی این شرکت است، اجرا شد. چاپ کارت ویزیت با جنس سلفون مات و با چاپ افست انجام گرفت.

طراحی و چاپ کارت ویزیت عاملیت سایپا
طراحی و چاپ کارت ویزیت عاملیت سایپا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram