طراحی سربرگ A4 شرکت صنایع فرش آریا
(021) 2269 5704

طراحی سربرگ A4 شرکت صنایع فرش آریا

طراحی سربرگ A4 شرکت فرش آریا که بخشی از اوراق اداری آن است، برای بخش فرش سجاده نماز اجرا شده و مبنای دیگر اقلام ست اوراق اداری است. برای طراحی اوراق اداری باید توجه داشت که از المان‌ها و نقش‌هایی استفاده گردد که قابلیت تکرار و استفاده در دیگر اقلام تبلیغاتی را داراست. برای چاپ سربرگ آن هم از چاپ افست استفاده گردیده است.

طراحی سربرگ A4 شرکت صنایع فرش آریا
طراحی سربرگ A4 شرکت صنایع فرش آریا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram