(021) 2269 5704

طراحی سربرگ و کارت ویزیت خانم نجفی

طراحی سربرگ و کارت ویزیت خانم نجفی وکیل پایه یک دادگستری در سال 1387 صورت گرفت. یکی از ویژگی‌های مهم در طراحی ست اداری هماهنگی و یکپارچگی کل اوراق اداری است که در این کار حفظ شده است و از رنگ قرمز، سفید و مشکی استفاده شده است که قرمز نشانه پویایی و فعالیت است، انرژی بالایی دارد و در عین حال احساس اطمینان را منتقل می‌کند.

طراحی سربرگ و کارت ویزیت برای خانم نجفی
طراحی سربرگ و کارت ویزیت برای خانم نجفی 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram