(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کارت ویزیت نوماند

طراحی و چاپ کارت ویزیت برای نوماند فعال در زمینه دکوراسیون داخلی با طراحی ساده، بدون استفاده از المان‌های مختلف و با تغییر رنگ در رو و پشت کارت انجام شد. بکارگیری فرم لوگو در طرح روی کارت به گردش چشم در فضا کمک کرده و با دیدن لوگو به سمت آدرس کشیده می‌شود. چاپ کارت ویزیت به شکل افست و با جنس سلفون مات انجام گرفت.

طراحی و چاپ کارت ویزیت نوماند
طراحی و چاپ کارت ویزیت نوماند 01
طراحی و چاپ کارت ویزیت نوماند 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram