(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کارت ویزیت جنس کتان شخصی خانم افشار

طراحی و چاپ کارت ویزیت شخصی با جنس کتان برای خانم کتایون افشار در سال 1378 صورت گرفت. ایشان در زمینه مشاوره خانواده، کودک و تحصیلی فعال‌اند که طراحی کارت ویزیت ایشان با استفاده از طرح و رنگ‌های چشم‌نواز و متناسب با روحیه حرفه مورد نظر انجام گرفت و بافت کتان برای چاپ کارت ویزیت انتخابی مناسب بود که مورد پسند واقع شد.

طراحی و چاپ کارت ویزیت جنس کتان شخصی خانم افشار
طراحی و چاپ کارت ویزیت جنس کتان شخصی خانم افشار 01
طراحی و چاپ کارت ویزیت جنس کتان شخصی خانم افشار 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram