(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کارت ویزیت آریا امداد پزشک

طراحی کارت ویزیت آریا امداد پزشک به صورت دو رو و در قطع استاندارد انجام شده است. در طراحی کارت ویزیت این شرکت، روی کار شامل لوگو، نام و سمت کارفرما و در پشت کار اطلاعات تماس قید شده و از رنگ آبی فیروزه‌ای و طیف خاکستری روشن در کنار باند رنگی استفاده شده است. چاپ کارت ویزیت به صورت سلفون مات دور گرد دو رو و افست اجرا شد.

طراحی و چاپ کارت ویزیت آریا امداد پزشک
طراحی و چاپ کارت ویزیت آریا امداد پزشک 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram