(021) 2269 5704

طراحی کارت ویزیت زرین معدن چاف

طراحی کارت ویزیت زرین معدن چاف به صورت دو رو است که روی کار اطلاعات به زبان فارسی و پشت آن به زبان انگلیسی آورده شده است. رنگ سازمانی این شرکت آبی لاجوردی و نارنجی است که در عنوان شرکت و نوار رنگی پایین استفاده شده و برای تلطیف فضا و ایجاد هماهنگی بصری از رنگ خاکستری روشن نیز در طراحی کارت ویزیت استفاده شده است.

طراحی کارت ویزیت زرین معدن چاف
طراحی کارت ویزیت زرین معدن چاف 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram