(021) 2269 5704

طراحی کارت ویزیت سلفون مات فرش فانتزی و مدرن آریا

طراحی کارت ویزیت با جنس سلفون مات شرکت صنایع فرش آریا برای بخش فرش‌های فانتزی و مدرن و چاپ کارت ویزیت به شیوه چاپ افست توسط طراحان آساگرافیک انجام شد. در این ست نوارهایی از طیف‌های رنگ قهوه‌ای به عنوان هویت بصری برای فرش فانتزی و مدرن در نظر گرفته شد و از المان‌های ساده و هماهنگ با ست اوراق اداری استفاده شده است.

طراحی کارت ویزیت سلفون مات فرش فانتزی و مدرن آریا
طراحی کارت ویزیت سلفون مات فرش فانتزی و مدرن آریا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram