طراحی سربرگ شرکت امید سازان البرز
(021) 2269 5704

طراحی سربرگ شرکت امید سازان البرز

طراحی سربرگ شرکت امید سازان البرز در سال 1393 انجام گرفت. طراحی سربرگ برای ارسال نامه‌های اداری انجام می‌شود که لوگوی شرکت، آدرس، تلفن‌ها، ایمیل، تاریخ، شماره و پیوست در آن لحاظ شده و در آن المان‌ها و رنگ‌های مختلف هماهنگ با هویت بصری شرکت استفاده می‌شود. چاپ سربرگ در تیراژ 1000 عدد با کاغذ تحریر 80 تا 100 گرم انجام می‌شود.

طراحی سربرگ شرکت امید سازان البرز
طراحی سربرگ شرکت امید سازان البرز 01
طراحی سربرگ شرکت امید سازان البرز 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram