(021) 2269 5704

طراحی گرافیک کارت ویزیت تسنیم بهبود آرمان

طراحی گرافیک کارت ویزیت برای شرکت تسنیم بهبود آرمان با رنگ‌ها و المان‌های هویت بصری تسنیم بهبود توسط شرکت طراحی گرافیک آساگرافیک انجام گرفت. کارت ویزیت نماینده شما نزد دیگران است و باید جذاب، گیرا و متناسب با موضوع فعالیت شرکت و بر مبنای ست اوراق اداری و یا بر مبنای المان‌ها و هویت سازمانی شرکت، طراحی شود.

طراحی گرافیک کارت ویزیت تسنیم بهبود آرمان
طراحی گرافیک کارت ویزیت تسنیم بهبود آرمان 01
طراحی گرافیک کارت ویزیت تسنیم بهبود آرمان 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram