(021) 2269 5704

طراحی کارت ویزیت خانم صالحه حیدری

طراحی کارت ویزیت برای خانم صالحه حیدری کارشناس مامایی، زنان و زایمان انجام شد. از رنگ لیمویی که مورد پسند کارفرما بود به صورت نوارهای رنگی در رو و پشت کارت استفاده شده و رنگ طوسی، مشکی و قرمز در کنار این رنگ برای تناسب بیشتر و ایجاد ترکیب‌بندی مناسب بکار گرفته شده است. چاپ کارت ویزیت با جنس سلفون مات دور گرد انجام شد.

طراحی کارت ویزیت خانم صالحه حیدری
طراحی کارت ویزیت خانم صالحه حیدری 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram