(021) 2269 5704

طراحی ست اداری اصالت اندیشان نیک

طراحی ست اداری برای شرکت اصالت اندیشان نیک به صورت طراحی سربرگ ‌A4، طراحی پاکت نامه و کارت ویزیت انجام گرفت. طراحی ست اوراق اداری یکپارچه و هماهنگ انجام می‌گردد و شکل کامل آن سربرگ A5، پاکت نامه A4 و دفترچه یادداشت نیز دارد. چاپ اوراق اداری این شرکت با کاغذ 80 گرم تحریر و چاپ کارت ویزیت با پوشش سلفون مات اجرا شده است.

طراحی ست اداری اصالت اندیشان نیک
طراحی ست اداری اصالت اندیشان نیک 01
طراحی ست اداری اصالت اندیشان نیک 02
طراحی ست اداری اصالت اندیشان نیک 03
طراحی ست اداری اصالت اندیشان نیک 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram