(021) 2269 5704

طراحی کارت ویزیت مبلمان اداری فیدان

طراحی کارت ویزیت برای مبلمان اداری فیدان با طیف رنگ طلایی، خاکستری در کنار سفید و مشکی انجام شده که روی کارت لوگو و لوگوتایپ فیدان و آدرس وب سایت و پشت کارت اطلاعات تماس آورده شده است. چاپ کارت ویزیت به صورت pvc 500 میکرون و دو رو اجرا شده است. کارت ویزیت معرف شرکت و خدمات شماست و طراحی آن در عین کوچکی حائز اهمیت است.

طراحی کارت ویزیت مبلمان اداری فیدان
طراحی کارت ویزیت مبلمان اداری فیدان 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram