طراحی و چاپ فولدر تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ فولدر تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان

طراحی و چاپ فولدر تبلیغاتی برای تسنیم بهبود آرمان با هویت بصری در نظر گرفته شده برای اقلام تبلیغاتی این شرکت انجام گرفت. از رنگ‌های سبز و قرمز در کنار سفید و مشکی برای طراحی فولدر استفاده شده که با بسته شدن درب فولدر این سه رنگ در کنار یکدیگر و لوگو در وسط صفحه قرار می‌گیرد. فولدر با تیغ و برش خاص اجرا شده است.

طراحی و چاپ فولدر تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان
طراحی و چاپ فولدر تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان 01
طراحی و چاپ فولدر تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان 02
طراحی و چاپ فولدر تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram