(021) 2269 5704

طراحی و چاپ پاکت نامه اداری (ملخی) اروین دانش آرین

طراحی و چاپ پاکت نامه اداری (ملخی) برای اروین دانش با رنگ آبی لاجوردی اجرا شد. به ‌طور معمول پاکت نامه اداری بر اساس طرح سربرگ اداری و ست اوراق اداری طراحی می‌شود و برای نامه‌های اداری مرسوم است و کاغذ A4 با دو بار تا خوردن از قسمت طول در آن جای می‌گیرد. در پاکت نامه آدرس کامل فرستنده با کدپستی و شماره‌های تماس چاپ می‌شود.

طراحی و چاپ پاکت نامه اداری (ملخی) اروین دانش آرین
طراحی و چاپ پاکت نامه اداری (ملخی) اروین دانش آرین 01
طراحی و چاپ پاکت نامه اداری (ملخی) اروین دانش آرین 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram