(021) 2269 5704

طراحی کارت پرسنلی تسنیم بهبود آرمان

طراحی کارت پرسنلی برای تسنیم بهبود آرمان با ترکیب رنگ‌های سبز و قرمز از رنگ‌های سازمانی شرکت، در کنار لوگو و آدرس وب سایت انجام شده است. تصویر پرسنل شرکت و سمت او در کارت پرسنلی درج می‌گردد و به اصل سادگی و زیبایی توجه شود زیرا این کارت جزئی از هویت سازمانی شرکت محسوب شده و بهتر است هماهنگ با ست اوراق اداری طراحی شود.

طراحی کارت پرسنلی تسنیم بهبود آرمان
طراحی کارت پرسنلی تسنیم بهبود آرمان 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram