طراحی و چاپ کارت ویزیت پارتیان تهویه
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کارت ویزیت پارتیان تهویه

طراحی و چاپ کارت ویزیت پارتیان تهویه با استفاده از رنگ‌های سازمانی و المان‌های بکار رفته در اقلام تبلیغاتی این شرکت انجام گرفت. استفاده از طیف رنگ‌های آبی، سبز و سفید به شکل نوارهای رنگی و حرکت اریب آن در صفحه جزیی از هویت بصری اقلام تبلیغاتی این شرکت است. چاپ کارت با جنس لمینیت مات دور گرد دو رو و چاپ افست اجرا شد.

طراحی و چاپ کارت ویزیت پارتیان تهویه
طراحی و چاپ کارت ویزیت پارتیان تهویه 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram