(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کارت ویزیت نگاه برتر

طراحی و چاپ کارت ویزیت برای شرکت نگاه برتر در سال 1392 انجام شد. این شرکت در زمینه توزیع مطبوعات و نشریات فعالیت دارد. در طراحی کارت ویزیت از رنگ‌های سازمانی شرکت استفاده شده و در پشت کار از طرح روزنامه‌های مختلف به عنوان بافت استفاده شده که هماهنگ با فعالیت شرکت است. این کارت به شیوه چاپ افست و با جنس سلفون مات چاپ شده است.

طراحی و چاپ کارت ویزیت نگاه برتر
طراحی و چاپ کارت ویزیت نگاه برتر 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram