طراحی و چاپ کارت ویزیت تدکار
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کارت ویزیت تدکار

طراحی کارت ویزیت شرکت تدکار مطابق با سربرگ اداری و پاکت نامه انجام شده و از هویت سازمانی شرکت مانند بکارگیری رنگ طوسی، نارنجی و باند رنگی استفاده شده است. روی کارت شامل لوگو، عنوان شرکت، شماره تماس و وب سایت و پشت کارت آدرس کامل قرار دارد. چاپ کارت ویزیت با جنس سلفون مات مخملی دور گرد دو رو و به صورت افست اجرا شد.

طراحی و چاپ کارت ویزیت تدکار
طراحی و چاپ کارت ویزیت تدکار 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram