(021) 2269 5704

طراحی کارت ویزیت کیمیا بهبود آرمان

طراحی کارت ویزیت برای شرکت کیمیا بهبود آرمان به زبان انگیسی انجام شده و از رنگ قرمز و آبی لاجوری که رنگ سازمانی این شرکت است با ترکیب چپ چین برای روی کار و وسط چین برای پشت کار استفاده شده است. در طراحی کارت ویزیت به طور معمول لوگو، عنوان شرکت، نام و سمت کارفرما در جلوی کار و آدرس کامل در پشت کار آورده می‌شود.

طراحی کارت ویزیت کیمیا بهبود آرمان
طراحی کارت ویزیت کیمیا بهبود آرمان 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram