طراحی اوراق اداری صنایع غذایی لذیذ الوند
(021) 2269 5704

طراحی اوراق اداری صنایع غذایی لذیذ الوند

طراحی اوراق اداری صنایع غذایی لذیذ الوند که شامل طراحی سربرگ اداری و طراحی و چاپ کارت ویزیت است، انجام شد. این ست اوراق اداری ساده و با استفاده از یک نوار باریک سبز رنگ طراحی شد تا وقار و صلابت شرکت صنایع غذایی حفظ گردد. چاپ سربرگ و کارت ویزیت به صورت افست و در تیراژ بالا انجام گرفت و کارت ویزیت با جنس سلفون مات چاپ شد.

طراحی اوراق اداری صنایع غذایی لذیذ الوند
طراحی اوراق اداری صنایع غذایی لذیذ الوند 01
طراحی اوراق اداری صنایع غذایی لذیذ الوند 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram