طراحی اوراق اداری و چاپ ست اداری شرکت بیستون شکوه پارسه
(021) 2269 5704

طراحی اوراق اداری و چاپ ست اداری شرکت بیستون شکوه پارسه

طراحی اوراق اداری و چاپ ست اداری برای شرکت بیستون شکوه پارسه در غالب طراحی سربرگ، طراحی کارت ویزیت، طراحی پاکت نامه ملخی و دیگر اقلام اوراق اداری انجام گرفت. طراحی ست اداری به شکل منسجم و با ارائه ترکیبی یکسان انجام می‌شود، که در این ست در تمامی اقلام از رنگ آبی و نارنجی، نوار رنگی و ترکیب یک شکل استفاده شده است.

طراحی اوراق اداری و چاپ ست اداری شرکت بیستون شکوه پارسه
طراحی اوراق اداری و چاپ ست اداری شرکت بیستون شکوه پارسه 01
طراحی اوراق اداری و چاپ ست اداری شرکت بیستون شکوه پارسه 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram