طراحی و چاپ کارت ویزیت گروه معماری پیدایش
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کارت ویزیت گروه معماری پیدایش

طراحی و چاپ کارت ویزیت گروه معماری پیدایش در سال 1392 انجام شد. طراحی کارت ویزیت با قرارگیری لوگو فارسی، آدرس وب سایت و سمت کارفرما در روی کارت و به صورت وسط چین همراه با باندهای رنگی نارنجی و قرارگیری آدرس شرکت در پشت کار با همان ترکیب‌بندی انجام گرفت. چاپ کارت ویزیت به صورت افست و با جنس لمینیت مات دور گرد اجرا شد.

طراحی و چاپ کارت ویزیت گروه معماری پیدایش
طراحی و چاپ کارت ویزیت گروه معماری پیدایش 01
طراحی و چاپ کارت ویزیت گروه معماری پیدایش 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram