طراحی اوراق اداری برج A3 مجتمع مسکونی مهستان
(021) 2269 5704

طراحی اوراق اداری برج A3 مجتمع مسکونی مهستان

طراحی اوراق اداری برج A3 مجتمع مسکونی مهستان و چاپ ست اداری انجام شد. اوراق اداری شرکت به طور معمول با یکدیگر هماهنگ است و رنگ‌ها و المان‌های یکسانی را برای تمامی ست در نظر می‌گیرند. در این ست نیز از رنگ آبی فیروزه‌ای که به شکل نوار رنگی وسط چین در بالا و پایین سربرگ اداری، پاکت نامه و کارت ویزیت آورده شده، استفاده شد.

طراحی اوراق اداری برج A3 مجتمع مسکونی مهستان
طراحی اوراق اداری برج A3 مجتمع مسکونی مهستان 01
طراحی اوراق اداری برج A3 مجتمع مسکونی مهستان 02
طراحی اوراق اداری برج A3 مجتمع مسکونی مهستان 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram