(021) 2269 5704

طراحی سربرگ شرکت یونیک

طراحی سربرگ شرکت یونیک با ترکیب‌بندی وسط چین و استفاده از باندهای رنگی سیاه و قرمز انجام شده است. طراحی سربرگ اداری با قرارگیری لوگو، عنوان شرکت و آدرس کامل شرکت انجام می‌شود. در سربرگ اداری، سادگی طرح و پرهیز از شلوغی در عین زیبایی اهمیت دارد؛ زیرا پس از چاپ با قرارگیری نامه اداری در آن صفحه شلوغ خواهد شد.

طراحی سربرگ شرکت یونیک
طراحی سربرگ شرکت یونیک 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram