(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کارت ویزیت یونیک

طراحی و چاپ کارت ویزیت یونیک با طرحی ساده و شکیل، استفاده از باندهای رنگی سیاه و قرمز و بکارگیری چیدمان وسط چین انجام شده است. بر روی کارت لوگو و عنوان درکنار آدرس وب سایت و ایمیل قرار گرفته و پشت کار شامل آدرس کامل است. چاپ کارت ویزیت با استفاده از جنس سلفون مات مخملی دورگرد دو رو و به صورت افست اجرا شد.

طراحی و چاپ کارت ویزیت یونیک
طراحی و چاپ کارت ویزیت یونیک 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram