طراحی و چاپ کارت ویزیت جنس سلفون مات دور گرد خانم افشار
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کارت ویزیت جنس سلفون مات دور گرد خانم افشار

طراحی و چاپ کارت ویزیت شخصی با جنس سلفون مات دورگرد برای خانم افشار در قطع استاندارد انجام شد. ایشان در زمینه مشاوره کودک، خانواده و تحصیلی فعال است. طراحی کارت ویزیت برای خانم افشار با استفاده از بافت سبز و نارنجی در کنار خطوط سفید و مشکی ایجاد شده است. چاپ کارت ویزیت در تیراژ بالا و به شیوه افست انجام می‌گیرد.

طراحی و چاپ کارت ویزیت جنس سلفون مات دور گرد خانم افشار
طراحی و چاپ کارت ویزیت جنس سلفون مات دور گرد خانم افشار 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram