طراحی لوگو و طراحی سربرگ اداری شرکت Maple
(021) 2269 5704

طراحی لوگو و طراحی سربرگ اداری شرکت Maple

طراحی لوگو و طراحی سربرگ اداری شرکت Maple فعال در حوزه واردات و صادرات غلات انجام شد. در طراحی نشانه تصویری (لوگو) برای این شرکت به درخواست کارفرما از تصویر برگ و خوشه گندم استفاده شد. در طراحی سربرگ شرکت از طرح مزرعه در پایین کار به شکلی ساده استفاده شده و از طیف رنگ‌های زرد و سبز به عنوان رنگ‌های اصلی استفاده شد.

طراحی لوگو و طراحی سربرگ اداری شرکت Maple
طراحی لوگو و طراحی سربرگ اداری شرکت Maple 01
طراحی لوگو و طراحی سربرگ اداری شرکت Maple 02
طراحی لوگو و طراحی سربرگ اداری شرکت Maple 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram