طراحی و چاپ اوراق اداری لترا دکور
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ اوراق اداری لترا دکور

طراحی و چاپ اوراق اداری لترا دکور در سال 1391 انجام شد. طراحی ست اوراق اداری این شرکت شامل سربرگ A4 و کارت ویزیت می‌شود و با نوارهای رنگی قرمز ، ترکیب بندی ساده و قرینه انجام گرفت. طراحی سربرگ با چیدمان ساده، زیبایی آن را در کنار متن می‌افزاید. چاپ کارت ویزیت با جنس سلفون مات و همراه با چاپ سربرگ به صورت افست انجام شد.

طراحی و چاپ اوراق اداری لترا دکور
طراحی و چاپ اوراق اداری لترا دکور 01
طراحی و چاپ اوراق اداری لترا دکور 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram