(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کارت ویزیت مخملی دکتر دوکانه‌ای فرد

طراحی و چاپ کارت ویزیت مخملی برای دکتر دوکانه‌ای فرد، فعال در امر مشاوره خانواده، نوجوان و ازدواج انجام شد. طراحی کارت ویزیت برای ایشان با طیف رنگ‌های یاسی و بنفش، استفاده از نقوش اسلیمی مناسب و استفاده از فرم وسط چین برای چیدمان مطالب انجام شد. چاپ کارت ویزیت با جنس سلفون مات مخملی و به صورت افست اجرا شده است.

طراحی و چاپ کارت ویزیت مخملی دکتر دوکانه‌ای فرد
طراحی و چاپ کارت ویزیت مخملی دکتر دوکانه‌ای فرد 01
طراحی و چاپ کارت ویزیت مخملی دکتر دوکانه‌ای فرد 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram