(021) 2269 5704

طراحی ست اداری شرکت آریس پردازش آریا

طراحی ست اداری آریس پردازش آریا که شامل طراحی سربرگ A4، طراحی پاکت نامه ملخی و طراحی کارت ویزیت است، اجرا شد. اوراق اداری به‌طور معمول از طراحی سربرگ آغاز می‌گردد و هویت بصری که برای آن در نظر گرفته می‌شود قالب طراحی گرافیک دیگر اقلام است. استفاده از هویتی واحد برای تمامی اقلام تبلیغاتی ماهیت برند سازی را می‌سازد.

طراحی ست اداری شرکت آریس پردازش آریا
طراحی ست اداری شرکت آریس پردازش آریا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram