(021) 2269 5704

طراحی و چاپ ست اداری شرکت غرب آسیا

طراحی و چاپ ست اداری شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا در سال 1389 انجام گرفت. طراحی ست اوراق اداری این شرکت شامل سربرگ اداری، طراحی پاکت نامه و طراحی کارت ویزیت است. چاپ اوراق اداری با چاپ افست و در تیراژ بالا انجام می‌گیرد. اوراق اداری باید با یکدیگر هماهنگ بوده و از رنگ‌ها و المان‌های یکسان در طراحی استفاده شود.

طراحی و چاپ ست اداری شرکت غرب آسیا
طراحی و چاپ ست اداری شرکت غرب آسیا 01
طراحی و چاپ ست اداری شرکت غرب آسیا 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram