طراحی و چاپ کارت ویزیت نمایندگان فروش نیکا
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کارت ویزیت نمایندگان فروش نیکا

طراحی و چاپ کارت ویزیت نمایندگان فروش محصولات نیکا انجام گرفت. این شرکت در زمینه واردات گاو صندوق‌های نسوز فعال است و رنگ سازمانی در هویت بصری این شرکت قرمز و طوسی است که طراحی کارت ویزیت با نوار رنگی قرمز و ترکیب طوسی و سفید در روی کار انجام گرفته و چاپ کارت ویزیت به صورت چاپ افست اختصاصی با روکش سلفون مات اجرا شده است.

طراحی و چاپ کارت ویزیت نمایندگان فروش نیکا
طراحی و چاپ کارت ویزیت نمایندگان فروش نیکا 01
طراحی و چاپ کارت ویزیت نمایندگان فروش نیکا 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram