(021) 2269 5704

طراحی کارت پرسنلی آریس پردازش آریا

طراحی کارت پرسنلی شرکت آریس پردازش آریا با استفاده از هویت بصری ست اوراق اداری این شرکت انجام شد. استفاده از طیف رنگ طوسی، قرمز و بکارگیری باند رنگی در بالا و پایین کارت هماهنگ با طراحی اوراق اداری شرکت است. طراحی کارت پرسنلی در عین زیبایی باید وزین و ساده باشد، زیرا این کارت معرف شرکت و نوع فعالیت‌های آن است.

طراحی کارت پرسنلی آریس پردازش آریا
طراحی کارت پرسنلی آریس پردازش آریا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram