طراحی و چاپ اوراق اداری سازمان عمران شهرداری تهران
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ اوراق اداری سازمان عمران شهرداری تهران

طراحی و چاپ اوراق اداری سازمان عمران مناطق شهرداری تهران با طراحی سربرگ شرکت، طراحی پاکت نامه اداری، طراحی کارت ویزیت و ... صورت گرفت. ست اوراق اداری با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه طراحی می‌شود، که در این ست از طیف رنگ‌های آبی لاجوردی و نارنجی در کنار نمایی از شهر تهران استفاده شده و به صورت چاپ افست اجرا شده است.

طراحی و چاپ اوراق اداری سازمان عمران شهرداری تهران
طراحی و چاپ اوراق اداری سازمان عمران شهرداری تهران 01
طراحی و چاپ اوراق اداری سازمان عمران شهرداری تهران 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram