طراحی کارت قرعه کشی همایش نمایندگان فروش نیکا
(021) 2269 5704

طراحی کارت قرعه کشی همایش نمایندگان فروش نیکا

طراحی کارت قرعه کشی برای همایش نمایندگان فروش نیکا مطابق با استفاده از رنگ سبز همراه با سه محصول از صندوق‌های نیکا اجرا شده است. رنگ سبز رنگی مرسوم برای طراحی کارت قرعه کشی است، که البته با خواست و سلیقه مشتری می‌تواند بر مبنای هویت سازمانی شرکت، همراه با المان‌ها و تصاویری از محصولات شرکت طراحی گردد.

طراحی کارت قرعه کشی همایش نمایندگان فروش نیکا
طراحی کارت قرعه کشی همایش نمایندگان فروش نیکا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram