طراحی بیلبورد فرش سجاده آریا
(021) 2269 5704

طراحی بیلبورد فرش سجاده آریا

طراحی بیلبورد فرش سجاده آریا با رنگ قرمز که بخشی از هویت سازمانی این شرکت است و رنگی جذاب برای بکارگیری در بیلبوردهای شهری، استرابورد، بنر تبلیغاتی و پوستر است، به انجام رسید. بکارگیری تایپوگرافی در این طراحی بیلبورد برای ایجاد احساس هیجان به شعار تبلیغاتی یا اسلوگان و ایجاد جذابیت بصری در عین سادگی طرح انجام شده است.

طراحی بیلبورد فرش سجاده آریا
طراحی بیلبورد فرش سجاده آریا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram