طراحی پوستر دوره آموزشی تسنیم بهبود آرمان
(021) 2269 5704

طراحی پوستر دوره آموزشی تسنیم بهبود آرمان

طراحی پوستر دوره آموزشی اختلالات کف لگن در زنان برای تسنیم بهبود آرمان انجام شد. این ورک شاپ توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و گروه زنان و زایمان بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار شده است. طراحی پوستر معمولا در قطع استاندارد A3، 70×50 و یا 100×70 سانتیمتر اجرا می‌گردد و پوسترها به سه گروه اصلی تجاری، فرهنگی و اجتماعی تقسیم می‌گردند.

طراحی پوستر دوره آموزشی تسنیم بهبود آرمان
طراحی پوستر دوره آموزشی تسنیم بهبود آرمان 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram