طراحی استند تبلیغاتی رول آپ فرش فانتزی آریا
(021) 2269 5704

طراحی استند تبلیغاتی رول آپ فرش فانتزی آریا

طراحی استند تبلیغاتی رول آپ شرکت صنایع فرش آریا بر مبنای عناصر هویت سازمانی این شرکت که شامل رنگ‌های گرم و متمایل به قرمز لاکی، بکارگیری نوارهای رنگی و نقوش اسلیمی ساده شده در حواشی بخش‌های مختلف، انجام شده است. در طراحی استند فرش فانتزی آریا رنگ قرمز لاکی تداعی کننده فرش‌ سنتی ایرانی است که فضای خالی از شدت آن کاسته است.

طراحی استند تبلیغاتی رول آپ فرش فانتزی آریا
طراحی استند تبلیغاتی رول آپ فرش فانتزی آریا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram