طراحی کارت دعوت نمایشگاه فرش آریا
(021) 2269 5704

طراحی کارت دعوت نمایشگاه فرش آریا

طراحی کارت دعوت نمایشگاه صنایع فرش سجاده آریا در نمایشگاه فرش‌های ماشینی تابستان سال 1394 اجرا شد. این کارت دعوت در قطع A5 و به‌روش چاپ افست اجرا شده است. در طراحی گرافیک آن سعی بر طراحی کارت ساده و البته جذاب بوده است. استفاده از نقش سجاده و رنگ‌های گرم در کنار ترکیب بندی ساده به زیبایی کار افزوده است.

طراحی کارت دعوت نمایشگاه فرش آریا
طراحی کارت دعوت نمایشگاه فرش آریا 01
طراحی کارت دعوت نمایشگاه فرش آریا 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram