طراحی کارت دعوت سمینار تسنیم بهبود آرمان
(021) 2269 5704

طراحی کارت دعوت سمینار تسنیم بهبود آرمان

طراحی کارت دعوت سمینار تسنیم بهبود آرمان در قطع خشتی و دو لت اجرا شده است. استفاده از یک المان تصویری ساده و تکرار شونده در قسمتی از کار می‌تواند به زیبایی آن بی‌افزاید. در طراحی این کارت دعوت روی کار شامل عنوان، زمان و مکان برگزاری سمینار، پشت کار شامل لوگوی تسنیم بهبود و داخل کار نیز متن دعوتنامه قرار دارد.

طراحی کارت دعوت سمینار تسنیم بهبود آرمان
طراحی کارت دعوت سمینار تسنیم بهبود آرمان 01
طراحی کارت دعوت سمینار تسنیم بهبود آرمان 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram