طراحی لیوان کاغذی تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان
(021) 2269 5704

طراحی لیوان کاغذی تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان

طراحی لیوان کاغذی تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان و چاپ لیوان برای استفاده در نمایشگاه توسط شرکت طراحی گرافیک آساگرافیک انجام شد. کاربرد لیوان تبلیغاتی در نمایشگاه، کنفرانس و حتی در شرکت به عنوان بخشی از هویت سازمانی برای استفاده عموم بوده و می‌توان از آن به عنوان هدایای تبلیغاتی و جلب نظر مشتری در فروشگاه‌ها استفاده کرد.

طراحی لیوان کاغذی تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان
طراحی لیوان کاغذی تبلیغاتی تسنیم بهبود آرمان 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram