(021) 2269 5704

طراحی پوستر تجاری تسنیم بهبود آرمان

طراحی پوستر تجاری تسنیم بهبود آرمان با موضوع تازه‌های زنان، زایمان و نازایی اجرا شده و عنوان با باند سبز رنگ و تصویر اصلی به رنگ طوسی قرار گرفته تا هماهنگی بصری در کار حفظ گردد. دو گروه از محصولات و زمان و مکان برگزاری آموزش در پایین طرح قرار گرفته‌اند. طراحی پوستر به سه دسته اصلی فرهنگی، اجتماعی و تجاری تقسیم می‌گردد.

طراحی پوستر تجاری تسنیم بهبود آرمان
طراحی پوستر تجاری تسنیم بهبود آرمان 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram