(021) 2269 5704

طراحی کارت گارانتی (ضمانت نامه) تسنیم بهبود آرمان

طراحی کارت گارانتی (ضمانت نامه) محصولات تسنیم بهبود آرمان در ابعاد کارتهای ویزیت و با طیف رنگی سبز و قرمز اجرا شده که روی کار شامل لوگوی تسنیم بهبود آرمان و عنوان به همراه بارکد و وب سایت شرکت و پشت کار نحوه استفاده و شماره آن آورده شده است. جنس مناسب برای چاپ کارت گارانتی و یا کارت تخفیف باید مستحکم و با دوام باشد.

طراحی کارت گارانتی (ضمانت نامه) تسنیم بهبود آرمان
طراحی کارت گارانتی (ضمانت نامه) تسنیم بهبود آرمان 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram