طراحی کارت گارانتی (ضمانت نامه) تسنیم بهبود آرمان
(021) 2269 5704

طراحی کارت گارانتی (ضمانت نامه) تسنیم بهبود آرمان

طراحی کارت گارانتی (ضمانت نامه) محصولات تسنیم بهبود آرمان در ابعاد کارتهای ویزیت و با طیف رنگی سبز و قرمز اجرا شده که روی کار شامل لوگوی تسنیم بهبود آرمان و عنوان به همراه بارکد و وب سایت شرکت و پشت کار نحوه استفاده و شماره آن آورده شده است. جنس مناسب برای چاپ کارت گارانتی و یا کارت تخفیف باید مستحکم و با دوام باشد.

طراحی کارت گارانتی (ضمانت نامه) تسنیم بهبود آرمان
طراحی کارت گارانتی (ضمانت نامه) تسنیم بهبود آرمان 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram