طراحی و چاپ کارت گارانتی (ضمانت نامه) محصولات ریچ سیف
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کارت گارانتی (ضمانت نامه) محصولات ریچ سیف

طراحی و چاپ کارت گارانتی (ضمانت نامه) محصولات ریچ سیف به صورت دو لتی قطع A5 انجام شد. طراحی کارت گارانتی در کنار دستور‌العمل استفاده محصول، هماهنگ با رنگ‌ها و المان‌های محصولات تبلیغاتی این شرکت انجام شده و چاپ آن با کاغذ 300 گرمی و به صورت افست اجرا شده تا مستحکم باشد و قابلیت نگهداری به مدت حداقل 1 سال را دارا باشد.

طراحی و چاپ کارت گارانتی (ضمانت نامه) محصولات ریچ سیف
طراحی و چاپ کارت گارانتی (ضمانت نامه) محصولات ریچ سیف 01
طراحی و چاپ کارت گارانتی (ضمانت نامه) محصولات ریچ سیف 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram