(021) 2269 5704

طراحی استند نمایشگاهی کراس تدکار

طراحی استند نمایشگاهی تدکار در سال 1393 و با سازه کراس اجرا شده است. استند تبلیغاتی برای استفاده در نمایشگاه، کنفرانس و یا حتی در داخل شرکت بکار گرفته می‌شود و اطلاعات محصولات و یا معرفی اهداف و عملکردهای شرکت توسط آن ارائه می‌گردد. طراحی گرافیک استند نمایشگاهی تدکار با هویت سازمانی شرکت برای معرفی در نمایشگاه صورت پذیرفته است.

طراحی استند نمایشگاهی کراس تدکار
طراحی استند نمایشگاهی کراس تدکار 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram